C-kieli‎ > ‎

Arvojen vertailu ja if-else rakenteet


Yleistä


Loogisilla- ja vertailuoperaatioilla testataan muuttujan tai muuttujien arvoja. Ehto saa arvokseen tosi tai epätosi.

Esimerkiksi

if (a<b) printf ("a oli pienempi kuin b");
else printf ("a oli yhtäsuuri tai suurempi kuin b");

Testaus voidaan jakaa myös useampaan osaan.

if (a<b) printf ("a oli pienempi kuin b");
else if (a==b) printf ("a oli yhtäsuuri kuin b");
else printf ("a suurempi kuin b");
   Vertailu loogisten operaatioiden avulla


Loogisilla operaatioilla saadaan informaatio siitä onko muuttuja nolla tai ei, lisäksi voidaan testata muuttujien yhtä- ja erisuuruutta.

1. muuttuja erisuuri kuin nolla

if(a) printf("a ei ole nolla");
else  printf("a on nolla");


2. muuttuja on nolla

if(!a) printf("a on nolla");
else  printf("a ei ole nolla");

3. muuttuja a tai muuttuja b on tosi (erisuuri kuin nolla), myös molemmat voivat olla tosia.

if(a||b) printf("muuttuja a tai muuttuja b on tosi (erisuuri kuin nolla), myös molemmat voivat olla tosia");
else  printf("molemmat muuttujat ovat epätosia");

4. muuttuja a ja muuttuja b on tosi.

if(a&&b) printf("muuttuja a ja muuttuja b on tosi (erisuuri kuin nolla)");
else  printf("molemmat muuttujat ovat epätosia");
Vertailuoperaattorit

Operaattoreilla verrataan muuttujia keskenään.


1. muuttujat a ja b ovat yhtäsuuria.

if(a==b) printf("a ja b ovat yhtäsuuria");
else  printf("a ja b ovat erisuuria");

2. muuttujat a ja b ovat erisuuria.

if(a!=b) printf("a ja b ovat erisuuria");
else  printf("a ja b ovat yhtäsuuria");

3. muuttuja a on pienempi kuin b.

if(a<b) printf("a ja b ovat erisuuria");
else  printf("a ja b ovat yhtäsuuria");

4. muuttuja a on suurempi kuin b.

if(a>b) printf("muuttuja a on suurempi kuin b");
else  printf("muuttuja a on suurempi kuin b");

5. muuttuja a on pienempi tai yhtäsuuri kuin b.

if(a<=b) printf("muuttuja a on pienempi tai yhtäsuuri kuin b");
else  printf("muuttuja a on pienempi tai yhtäsuuri kuin b");

6. muuttujat a on suurempi tai yhtäsuuri kuin b.

if(a>=b) printf("muuttujat a on suurempi tai yhtäsuuri kuin b");
else  printf("muuttujat a on suurempi tai yhtäsuuri kuin b");

7. muuttujat a on suurempi tai yhtäsuuri kuin b tai c on pienempi kuin d.


if(a>=b || c<d) printf("muuttujat a on suurempi tai yhtäsuuri kuin b");
else  printf("muuttujat a on suurempi tai yhtäsuuri kuin b tai c on pienempi kuin d");

8. muuttujat a on suurempi  tai yhtäsuuri kuin b ja c on pienempi kuin d.


if(a>=b && c<d) printf("muuttujat a on suurempi tai yhtäsuuri kuin b");
else  printf("muuttujat a on suurempi tai yhtäsuuri kuin b ja c on pienempi kuin d");

 if  valinta voidaan tehdä monen vaihtoehdon välillä:

       if(ehto1) lauseke1;
       else if (ehto2) lauseke2;
       else if (ehto3) lauseke3;
       else lauseke4; //tämä toteutetaan jos mikään ehto ei ole tosi

Lauseke1 voi koostua yhdestä käskystä tai {} sulkujen sisällä olevasta ohjelmalohkosta  (sulkulauseke voi olla myös tyhjä).
Alistettuja if-lauseita käytetään usein tehokkaan ohjelmoinnin yhteydessä:

         if(i)
       {
                if(j) lauseke1;
                if(k) lauseke2;
                else lauseke3;
       }
       else lauseke4;
Comments