C-kieli‎ > ‎

Matemaattiset operaattoritSuurin osa kaikista matemaattisista toiminnoista on ohjelmakirjastoissa. C-kieleen kuuluvat kuitenkin aritmeettiset perusoperaattorit, jotka ovat seuraavat:

    • - vähennyslasku esim. x = a-3,
    • - unaari vähennys x-=3 (x:stä otetaan pois 3)
    • + yhteenlasku, esim x=b+2
    • + unaari summaus x+=5 (X:ään lisätään 5)
    • * kertolasku
    • / jakolasku
    • % jakolaskun jakojäännös
    • -- dekrementointi eli vähennys yhdellä, esim. x--; //x=x-1
    • ++ inkrementointi eli lisäys yhdellä,esim.  y++; //y=y+1

Inkrementointi ja dekrementointi merkit voidaan laittaa muuttujan eteen tai sen jälkeen. Jos lisäys on for- tai while silmukan sisällä, tehdään ennen olevilla merkeillä testaus ennen silmukkaa ja ja jälkeen olevilla merkeillä silmukan suorituksen jälkeen. x=x+1; on sama kuin ++x;ja x=x-1; on sama kuin x--;
+ ja – operaattoreita voidaan käyttää unaarioperaattoreina seuraavaan tapaan:

Luku+=5; vastaa samaa kuin Luku=Luku+5;
Comments