C-kieli‎ > ‎

Tiedoston luku ja talletus

Yleistä


Ohjelman käsittelemä tieto halutaan usein tallettaa levylle uutta käyttöä varten. Tieto voidaan tallentaa teksti tai binäärimuodossa.

Tekstitiedostojen käsittely

Tekstitiedostot ovat ns. perättäissaantitiedostoja, joita on kohtuullisen helppo käsitellä tiedosto-osoittimen (FILE* pTiedosto) avulla, lisäksi tarvitaan käskyt tiedoston avaukseen (open) ja sulku (close) sekä tiedostoon kirjoitukseen (fprintf) ja lukuun (fgets).
 
Tiedosto-osoitin esitellään seuraavasti:

          FILE* pTiedosto;

open käskyllä tiedosto-osoitin saadaan osoittamaan luettavaa tai kirjoitettavaa paikkaa tiedostossa
          pTiedosto = fopen("a:tiedot.txt","a");

Ensimmäinen parametri open- funktiossa on avattavan tiedoston nimi.

Toinen parametri määrää, mitä tiedostolle tehdään:

r = luku

w = kirjoitus tiedoston alusta

a = lisäys

Tekstitiedostoon kirjoitus


        KirjoitusTiedostoon()
        {
                       FILE* fi;
                      if ((fi = fopen("a:tiedot.txt","a")) !=NULL) //tiedoston avaus
                      {
                      fprintf(fi,"%06s","Minä");
                      fprintf(fi," %06s","olen");
                      fprintf(fi," %06s"," Teemu ");
                      fprintf(fi," %12s"," Tietäväinen ");
                      fprintf(fi," %15s\n"," tiedän kaiken");
                      fprintf(fi," %15s"," tietokoneista");
                      fprintf(fi," %05s"," !!!!\n");
                      fclose(fi);
                      }
                      else
                      {
                      printf ("Tiedostoa ei saa avatua ");
                      printf("\n virhe PAINA ENTER");
                      getch();
                      }
        }

Tekstitiedoston luku levyltä muuttujiin


void LukuLevylta()
{
     char teksti[100];
     FILE*fi;
     if ((fi = fopen("a:tiedot.txt","r")) !=NULL) //tiedoston avaus
     {
        while (fgets (teksti, 100,fi)) printf(teksti);
         if (feof (fi)) printf("\n Tiedosto luettu\n");
         fclose (fi);
     }
     else
    {
        printf ("Tiedostoa ei saa avatua!! Tarkasta onko levy täynnä!!");
        printf("\n virhe PAINA ENTER");
        getch();
    }
}


Binääritiedostojen käsittely


         void BinTiedostonKirjoitus()
         {
                       FILE*fp;
                       char juttu[100];
                       strcpy(juttu,"tämä on testi");
                       //tiedoston avaus
                       if((fp=fopen("C:testi.bin","wb")) == NULL)
                       {
                       printf(" tiedostoa ei voi avata ");
                       return;
                       }
                       fwrite(juttu,sizeof(char),len(juttu),fp);
                       fclose(fp);
                       printf("talletin PAINA ENTER");
                       getch();
         }

           void BinTiedostonLuku()
         {
                       FILE *fp;
                       char juttu[100];
                       if((fp=fopen("a:testi.bin","rb")) == NULL) return;
                       if(fread(juttu,sizeof(char),100,fp)!=1)
                {
                       fclose(fp);
                       return;
                       }
                       printf("\n Binääritiedoston lukuvirhe ");
         }


Yhdessä käytettävät funktiot
	FILE *fi = fopen(nimi,"rt") - fscanf(fi,...) - fgets(...,fi) - feof(fi) - 

fclose(fi)

FILE *fo = fopen(nimi,"wt") - fprintf(fo,...) - fclose(fo)

Comments