Esimerkkeja

1. Ensimmäinen esimerkki. Tee ohjelma, joka kysyy tulostaa nimesi kuvaruudulle. H1 ratkaisu h1

2. Tee ohjelma, joka kysyy käyttäjän etunimen ja tulostaa sen kuvaruudulle. Käytä printf-funktiota tulostukseen ja scanf-funktioa kyselyyn, tee tulostukselle ja kyselylle omat funktio, käytä globaaleja muuttujia. H2 ratkaisu

2. Funktion paramerit:

Ohjelma, joka kysyy etu- ja sukunimesi ja tulostaa ne ruudulle. Käytä pääohjelmassa esiteltyä char Nimi[100] muuttujaa ja välitä muuttuja (osoite) parametrina tulostus aliohjelmille. Tee kyselyt pääohjelmaan.H3 ratkaisu

Tee edellinen tehtävä siten, että esittelet tulostusfunktion void TulostaNimi(char*); H3b ratkaisu

Tee ohjelma, joka kysyy kaksi lukua ja laskee ne yhteen. H3c ratkaisu

Tee ohjelma, joka kysyy kaksi lukua ja laskee ne yhteen. Tee yhteenlaskenta aliohjelmaan H3d ratkaisu

Tee ohjelma, joka kysyy kaksi lukua ja laskee ne yhteen. Tee yhteenlaskenta aliohjelmaan,käytä return lausetta tiedon palauttamiseen. H3e ratkaisu

3. Osoitinten käyttö funktion parametreina

Tee ohjelma, joka kysyy kaksi lukua ja laskee ne yhteen.Tee yhteenlaskenta aliohjelmaan, käytä osoitinparametria arvon palautukseen. H3F ratkaisu

4. Kirjainmerkistö ja ASCII-arvot

4a. Tee ohjelma, joka kysyy merkin (kirjain, numero tai erikoismerkki) ja tulostaa sen ASCII-arvon. Käytä kyselyyn getch-funktiota.H4a ratkaisu

4b. Tee ohjelma, joka kysyy luvun 0...255 ja tulostaa sitä vastaavan ASCII-merkin. Käytä kyselyyn scanf- funktiota. Mitä tapahtuu, jos annat numeroiden sijasta kirjaimia.H4b ratkaisu

4c. Tee edellinen tehtävä käytäen luvun kyselyyn gets-funktiota(esittelet merkkijonomuuttujan ja muutat merkkijonon atoi-funktiolla kokonaisluvuksi). Mitä tapahtuu jos yrität syöttää merkkijonoon enemmän merkkejä kuin siihen mahtuu? H4c ratkaisu

4d. Tee edellinen tehtävä käytäen luvun kyselyyn getche-funktiota, jonka laitat while-toistorakenteen (silmukan) sisälle kysyt numeron enintään kolme kertaa (esittelet merkkijonomuuttujan ja muutat merkkijonon atoi-funktiolla kokonaisluvuksi). Mitä tapahtuu jos yrität syöttää merkkijonoon enemmän merkkejä kuin siihen mahtuu? H4d ratkaisu

5. Toistorakenteet

for "silmukka"

for silmukka on yksinkertainen toistorakenne, jossa ollaan niin kauan kuin ehto toteutuu, rakenne on esim. seuraava: for(i=0;i<10;i++){toistettavat tehtävät; }. i=0 nollaa alussa laskurin i arvon, i<10 , toistettavia tehtäviä toistetaan niin kauan kun i on pienempi kuin 10. i++, jokaisella "kierroksella" i kasvaa yhdellä. Tee ohjelma, joka laskee yhteen luvut 1:stä 10:en. Toteuta ohjelmafor-silmukassa. Tulosta lopputulos lakennan jälkeen.ratkaisu

do while "silmukka"

do while "silmukka" for silmukan kaltainen yksinkertainen toistorakenne, jossa ollaan niin kauan kuin ehto toteutuu, rakenne on esim. seuraava:

do{toistettavat tehtävät;i++;}while(i<10);

Ehtomuuttujaa ei nollata automaattisesti vaan se täytyy tehdä ohjelmassa ennen toistorakenteeseen menoa. i<10 , toistettavia tehtäviä toistetaan niin kauan kun i on pienempi kuin 10. i++, jokaisella "kierroksella" i kasvaa yhdellä. Tee ohjelma, joka laskee yhteen luvut 1:stä 10:en. do while silmukka tehdään aina vähintään kerran, koska ehto on vasta silmukan lopussa. Toteuta ohjelma do while-silmukassa. Tulosta lopputulos laskennan jälkeen.ratkaisu

while "silmukka"

do while "silmukka" for silmukan kaltainen yksinkertainen toistorakenne, jossa ollaan niin kauan kuin ehto toteutuu, rakenne on esim. seuraava

while(i<10){toistettavat tehtävät;i++; }

Ehtomuuttujaa ei nollata automaattisesti vaan se täytyy tehdä ohjelmassa ennen toistorakenteeseen menoa. i<10 , toistettavia tehtäviä toistetaan niin kauan kun i on pienempi kuin 10. i++, jokaisella kierroksella i kasvaa yhdellä. Tee ohjelma, joka laskee yhteen luvut 1:stä 10:en. Toteuta ohjelma do while-silmukassa. Tulosta lopputulos laskennan jälkeen.ratkaisu

6. Valintarakenteet

switch-case esimerkki

7. Taulukot

esimerkki taulukon käsittelystä esimerkki

8. Tiedostot

Tekstitiedoston talletus ja luku esimerkki

Tietue ja sen talletus ja luku binäärimuodossa esimerkki

Tiedon luku tekstitiedostosta ja kirjoitus html tiedostoon. esimerkki

9. Tilakone

Esimerkki tilakoneesta, tilakone on tyypillinen ohjelman rakenne ohjattaessa mekaanisia laitteita. ratkaisu

10. Sotun tarkastusohjelma

Sotun tarkastus, jossa ohjelma kysyy syntymäajan ja sotun loppuosan, jonka jälkeen tarkastetaan onko sotu oikea. ratkaisu

11. Bittien käsittelyä

Bittien manipulointia numeerisissa muuttujissa

Bittien käsittely

Muunnokset lukujärjestelmien välillä

Kahden komplementtiluvut

Esimerkkejä bittien käsittelystä

Desimaalista binaariksi

12. Komentoriviargumentit

esimerkki Fischer "robotille

13. Robotin ohjausta

esimerkki Fischer "robotille

14. Tietueiden käsittelyä

esimerkki Fischer "robotille

15. Union tietueen osana

esimerkki Fischer "robotille

16. Tietuetaulukot

esimerkki Fischer "robotille "