Ohjelman haarautuminen, switch - case - default

switch on eräänlainen kytkin, jonka avulla haaraudutaan oikeaan case-haaraan, kun switchin jälkeen suluissa oleva lauseke saa jonkin case-lauseen jälkeisen arvon. Jos mikään ei matchaa, suoritetaan dafaultin jälkeinen lauseke.

switch(lauseke)

{

case arvo_1: lausekkeita; break;

case arvo_2: lausekkeita; break;

...

case arvo_n: lausekkeita; break;

default: lausekkeita; break;

}

Esimerkki

void main();

void Valikko(); //käyttäjälle ohjeet

void Funktio1();

void Funktio2();

void main()

{

unsigned int Valitsin = 0;

while (1)

{

valikko();

Valitsin=getch();

switch (Valitsin)

{

case '0': return;

case '1': Funktio1(); break;

case '2': Funktio2(); break;

default : break;

}

}

}

void Funktio1()

{

system("cls");

printf("\n Funktio 1 PAINA JOTAIN");

getch();

}

void Funktio2()

{

system("cls");

printf("\n Funktio 2 PAINA JOTAIN");

getch();

}

void valikko()

{

system("cls");

printf("\n0........Lopetus");

printf("\n1........Funktio 1");

printf("\n2........Funktio 2");

}