printf-funktio

printf

printf-funktio on C:n perustulostuskäsky. Se on esitelty stdio.h tiedostossa, joten käsky #include<stdio.h> pitää olla ohjelman alussa.

char Juttu[]=”tulostan lukuja” ;

int Luku=5;

float Reaaliluku=45.7;

printf(”\nJuttuja: %s numeroita %d Reaalilukuja %f”,Juttu,Luku,Reaaliluku);

Tuloste on:

Juttuja: tulostan lukuja numeroita 5 Reaalilukuja 45.7

printf ja tulostuksen muotoilu

printf argumenttissa olevine koodien merkitys:

\b siirto vasemmalle (back space)

\f arkin poisto (form feed)

\n uusi rivi (line feed)

\r telan palautus (carriage return)

\t vaakatabulaattori (horisontal tab)

\" lainausmerkki (double quote)

\' heittomerkki (single quote)

\0 null (null)

\\ vasemmalle vino viiva (Backslash)

\v pystysuora tapulointi (vertical tab)

\a hälytys (alert)

\N oktaalivakio (octal constant)

\xN heksades.vakio (hexadesimal constant)

Muuttujien määrittely

%d kokonaisluku, int

%f reaaliluku, float

%lf kaksoistarkkuuden reaaaliluku, double

%c yksittäinen merkki, char

%s merkkiono, char[]

Kaikki tulostusmuotoilut laitetaan lainausmerkien sisälle \-merkistä printf-käsky tietää, että kyseessä on muotoilu.

Seuraavassa on esimerkki, jossa on käytetty printf-käskyn eri muotoja sekä tyypinmuunnoksia jne.

/*Ohjelma, joka tulostaa antamasi reaaliluvun

kokonaislukuna, heksalukuna sekä oktaalilukuna. */

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

#include<stdlib.h>

void main(void)

{

double Reaaliluku;

int Kokonaisluku,Laskuri=0;

char Merkkeja[100];

char Merkki;

//silmukka, jossa ollaan niin kauan kuin käyttäjä syöttää luvun 555

while(Kokonaisluku != 555)

{

system("cls");//putsataan ruutu

printf("Anna reaaliluku: ");

do

{//tieto näppikseltä

Merkki=getche();

//laitetaan Merkki, Merkkeja vektoriin

Merkkeja[Laskuri]=Merkki;

Laskuri=Laskuri+1;//lisätään paikkaa vektorissa

}while(Laskuri<8 && Merkki!=13);

//päätetään merkkijono

Merkkeja[Laskuri]=0;

Laskuri=0;

//muutetaan merkkijono reaaliluvuksi

Reaaliluku = atof(Merkkeja);

printf("\nReaaliluku on %.3f ",Reaaliluku);

//Muutetaan reaaliluku kokonaisluvuksi

Kokonaisluku=(int) Reaaliluku;

printf("\nKokonaisluku on %d ",Kokonaisluku);

//Tulostus 16-kantaisena lukuna

printf("\nHeksaluku on %x ",Kokonaisluku);

//Tulostus 8-kantaisena lukuna

printf("\nOktaaliluku on %o ",Kokonaisluku);

printf("\nPaina Enter");

getch();

}

}