scanf-funktio

scanf-funktiolla voidaan syöttää tietoa ohjelman muuttujille scanf("tyypin muotoilu",muuttujan osoite,[ ]);

tyypin muotoilu

• %c char=merkki

• %s char[]=merkkijono

• %d int=kokonaisluku

• %i int =kokonaisluku

• %f float=reaaliluku

• %l long=pitkä kokonaisluku

• %lf double=kaksoistarkkuuden reaaliluku

• %u unsigned=etumerkitön

Huom! scanf ottaa aina parametrikseen muuttujan osoitteen ja siksi scanf funktion kanssa kannattaa olla hyvin varovainen, jos ohjelman käyttäjä antaa esimerkiksi lukua kysyttäessä kirjaimen, todennäköisesti ohjelma "kaatuu".

int Luku;

printf(”Anna jokin luku”);

scanf(”%d”,&Luku);

char Merkkeja[100];

printf(”Anna merkkejä. max 99”);

scanf(”%s”,Merkkeja);

//scanf voi kysellä myös useita asioita

scanf(”%s %d”,Merkkeja,&luku);

Merkkeja muuttujan eteen ei laiteta &-merkkiä, koska se on jo osoite merkkijonoon. (Taulukon nimi on aina osoitin taulukon alkuun)