Vakiot

Vakiot ja muualla määrättävät muuttujat

Sellaiset tiedot, joita ei haluta muuttaa ohjelman suorituksen aikana, kannattaa määritellä vakioiksi esim. pii on todennäköisesti koko ohjelman ajan sama.

C:ssä käytetään menesti define = määrää lausetta vakioiden määrittelyyn

#define PII 3.14

edellämainitulla tiedolla ei kuitenkaan ole tyyppiä ja siksi varsinkin C++:ssa käytetään useasti uudempaa määrittelyä

const int Pii=3.14;

const avainsana kertoo että Pii onkin nyt vakio tyyppiä int.

Kun tietoa luetaan esim. joltain laiteportilta, voidaan tehdä seuraavasti:

const volatile unsigned char *port=0x30;

Ohjelma lukee portilta, jonka heksadesimaalinen osoite on 0x30, arvon, jonka ohjelma ymmärtää vakiona ja siten se kykenee ainoastaan käyttämään ko. muuttujan arvoa muttei muuttamaan sitä.