Varatut sanat

C-kielen varatut sanat

C-kielessä on varattuja sanoja, joita voi käyttää ainoastaan niiden omaan tarkoitukseen.

auto double int struct

break else long switch

case enum register typedef

char extern return union

const float short unsigned

continue for signed void

default goto sizeof volatile

do if static while